Подаци о компанији:
RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de

Главни извршни директор:
Heinz Röder

Директори:
Rolf Schulz
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Wilhelm Röder

Register Court:
Commercial Friedberg HRB 6517

ПДВ број:
DE 320 331 002

Порески ID број:
020 242 71320

Лице одговорно за садржај web сајта је Mr Giles Hill.